„Když mi jsou dány dary skrze můj fotoaparát, laskavě je přijímám.“ – Minor White